Spring naar hoofd-inhoud

Sensorische informatieverwerking

Hoogsensitiviteit of gevoeligheid voor prikkels wordt regelmatig genoemd door ouders. De kinderen die dit hebben, kunnen een probleem hebben in de sensorische informatieverwerking.

 

Kinderen (en volwassenen) leren door de informatie die ze krijgen vanuit de omgeving of vanuit hun eigen lichaam. De verwerking van de informatie gebeurt via de zintuigen. Bij problemen kan er sprake zijn van een overreactie op niet bedreigende prikkels of een onderreactie op prikkels.

 

Sensorisch betekent zintuiglijk

Zintuigen die iedereen kent zijn de ogen, de oren, de neus, de mond en de huid. Maar we hebben ook ‘verborgen zintuigen’, zoals het evenwichtsorgaan en het gevoel uit de spieren en gewrichten. Via deze zintuigen krijgen we informatie van zowel buiten als binnenin ons lichaam. Deze informatie hebben we nodig om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

 

De informatie vanuit onze zintuigen wordt verwerkt in onze hersenen. Zo weten we wat er gebeurt en hoe we daar adequaat op moeten reageren. Soms komen prikkels sterker binnen of juist minder sterk. Het kind neemt de informatie vanuit de zintuigen dan anders waar en reageert daardoor ook anders op de omgeving. Er is sprake van een probleem in de sensorische informatieverwerking.

 

Bij problemen met prikkelverwerking, ook wel sensorische informatieverwerking genoemd, treedt vaak een stapelingseffect op – de reactie op de prikkel neemt toe – en ontstaan er ook regulatiestoornissen. Bij een regulatiestoornis raakt het ‘systeem’ uit balans en kan niet meer zelf terug in balans geraken. Wanneer een kind een regulatiestoornis als gevolg van een prikkelverwerkingsprobleem heeft, ervaart hij/zij moeilijkheden om zijn emoties, gedrag en motorische vaardigheden af te stemmen op stimuli. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld:

 • Ontroostbaar huilen, omdat het kind zichzelf niet kan troosten
 • Voedingsproblemen, omdat het kind niet in staat is adequaat te reageren op nieuwe smaken en texturen
 • Slaapproblemen, omdat het kind zichzelf niet tot rust kan brengen
 • Het kind kan moeilijkheden ondervinden op school en in de omgang met anderen

 

Ten gevolge van problemen op het gebied van de prikkelverwerking kunnen de volgende problemen ontstaan:

 • Gedragsproblemen die verklaard kunnen worden uit een intelligentieprobleem of een sociaal emotioneel probleem
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Problemen met de concentratie en aandacht
 • Druk gedrag
 • Angstig zijn
 • Motorische problemen
 • Problemen met spel en spelen
 • Somatisch niet verklaarbare lichamelijke klachten

 

Problemen in de sensorische informatieverwerking komen in allerlei gradaties voor, van heel licht tot zwaar, en zijn per kind verschillend. Ook kunnen deze problemen voorkomen naast bijv. AD(H)D, stoornis in het autistisch spectrum, DCD of spraak/taalproblemen.

Therapie gericht op de sensorische informatieverwerking wordt bij Fysiotherapie Epicurus gegeven door Sharona d’Hont en Johanneke de Vos. Zij hebben de post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking gevolgd.

Meer informatie:

https://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20patienteninformatiefolders/Regulatiestoornissen.pdf#search=regulatie

 

Behandeling

We beginnen met een onderzoek. Dit bestaat uit vragenlijsten en zo nodig motorische testen.

Aan de hand daarvan maken we een sensorisch profiel. We bekijken per zintuigsysteem of uw kind meer of juist minder dan gemiddeld reageert op prikkels. We kijken of de problemen die u en uw kind ervaren te verklaren zijn vanuit deze manier van verwerken van zintuiglijke informatie.

Samen met u en uw kind zoeken we vervolgens oplossingen om het dagelijks functioneren te verbeteren en leuker te maken. Wanneer de problemen ook op school optreden kan de leerkracht hierbij betrokken worden.

Deze oplossingen bestaan voor een groot deel uit het geven van informatie en tips voor thuis en op school. In sommige gevallen proberen we door middel van behandeling verandering aan te brengen in de manier waarop het kind sensorische informatie organiseert, zodat het kind beter in staat is op een goede manier te reageren op de wereld om hem heen. Dit gebeurt spelenderwijs.

Ons behandeldoel is dat een kind beter begrepen wordt en goed in zijn vel zit. We stellen in samen doelen op om te kunnen beoordelen of er functionele verbetering is, of u merkt dat de problemen van uw kind verminderen.

Voor kinderfysiotherapie kunt u terecht bij deze therapeuten